Zomerprogramma ParkLife 2016

Coverfoto programmaboekje ParkLife 2016Geen beter moment om het programma voor het stadspark te lanceren dan aan het begin van de zomer. Zo gezegd, zo gedaan. Het concept blijft hetzelfde als de voorbije edities: 4 zondagen in augustus waarop we je uitnodigen om af te zakken naar het stadspark. Elke zondag krijgt ook dit jaar weer een thema. Wat mag je allemaal verwachten?

In grote lijnen:

7 augustus: Garden party
14 augustus: Groene vingers

21 augustus: Komen spelen
28 augustus: Regels van de kunst

Meer details over elke dag kan je terugvinden onder programma.

De zon laat dan wel nog wat op zich wachten, maar dat maakt ons enthousiasme er niet minder op om er – samen met jou – een geslaagde editie van te maken.

ParkLife 2016 met uw steun?

Parklife 2016 krijgt voor de derde editie een nieuwe invulling. OpgewekTienen, Riso Vlaams-Brabant en AST 77 breiden ParkLife uit naar andere delen van de stad. Naast het stadspark zal de Grote Gete en haar omgeving centraal staan. Jij kan ons daarbij helpen.

ParkLife wordt een drieluik!

We slaan opnieuw onze tenten op in het stadspark

Het programma is nog niet klaar, maar we kunnen wel al aankondigen dat er op 7 augustus een vervolg komt op de Garden Party. DJ’s van bij ons toveren het stadspark om tot een feestlocatie. Daarnaast zorgen we voor een nieuw stadspaviljoen, picknick, foodtrucks, Café Creatif (wildbreien), een initiatie Tai Chi en een City Soundscape, een klank- en beeldvertoning met geluiden uit de stad. Op 14 augustus werken we rond Tienen als duurzame stad. Transitie Regio Tienen kon Steven Vromman (Low Impact Man) voor een lezing strikken en Soepcafé Tienen zorgt voor heerlijke soep gemaakt uit voedseloverschotten. Op 21 augustus staat spel centraal in het park, met o.m. een initiatie Afrikaanse spelletjes door de Tiense Afrikaanse Gemeenschap en crea-ateliers voor kinderen en volwassenen door Café Creatif. Op 28 augustus voorziet stad Tienen o.m. een open lucht cinema. Niet te missen!

Aandacht voor de Gete

We vestigen ook de aandacht op de zone rond de Grote Gete. Tienen heeft een rivier in de binnenstad! Heel wat steden doen zware investeringen om hun rivier terug zichtbaar te maken. Onze stad heeft deze troef nog. Laten we dit ten volle benutten. Een eerste activiteit zal plaatsvinden in mei op het grasplein aan de Huidevetterstraat. Met de ‘Tiense Vierkante Eters’ willen we dat 10 Tiense wijken en dorpen een vierkante meter tuin aanleggen in fruitbakken. In deze bakken kweken ze planten, groenten en kruiden die de ingrediënten vormen van een door een Tiense chef-kok samengesteld gerecht. Tijdens de maand augustus komt de oogst naar het stadspark en worden de gerechten aangeboden en klaargemaakt. De Refugie, Dozenbier & Kaviar, The 3L Syndrome en ’t Nieuwhuys zegden hun medewerking reeds toe. Verschillende wijken en een dorp hebben al laten weten aan dit project mee te willen werken. Zo zullen de kinderen van de Goossensvest een tuintje runnen op het Martelarenplein.  En ook Vissenaken, de Kapucijnenwijk, de Oude Leuvensestraat en Oplinter werken mee.

De twee oevers van de Grote Gete tussen de Reizigersstraat en de Beggaardenstraat zullen op een symbolische manier met elkaar verbonden worden door het maken van één grote eet- en feesttafel tijdens de Week van de Verbondenheid (eind sept/begin okt). We willen hiervoor zoveel mogelijk samenwerken met de buurt.

Verder gaan we aan de slag aan ’t Schip. Het Tienen uit de 16de eeuw had hier een haventje. Het huidige plein bevat gigantisch veel potentieel. Dat willen we duidelijk maken aan de hand van een grote tekening in stoepkrijt, gemaakt door de buurtbewoners in samenwerking met een kunstenaar.                                                                                                                                                    

Boeiende Stadsgesprekken

We zwengelen het debat aan over de toekomst van onze stad. Hiervoor organiseren we een reeks stadsgesprekken opgehangen aan één van de vier clusters waar we meer aandacht rond willen vragen:

 • De sociale stad: meer aandacht voor de diversiteit en samenhang
 • De ruimtelijke stad: meer aandacht voor de publieke ruimte
 • De ecologische stad: meer aandacht voor duurzaamheid
 • De creatieve stad: meer aandacht voor kunst, cultuur en creativiteit.

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd (data nader te bepalen):

 • Dirk Holemans (Oikos) – De sociale stad: Hoe creëren we opnieuw gemeenschap? Hoe gaan we om met superdiversiteit?
 • Ward Verbakel (Plusoffice Architects) en Paul Blondeel (VUB/UA) – De ruimtelijke stad: Hoe kunnen ruimtelijke vormgeving en sociale binding elkaar versterken
 • Michel Pauwels ( Ontwerpbureau Pauwels) – De ecologische stad: welk antwoord vinden we op de ‘versteende stad’? Hoe herstellen we het evenwicht en verbinden we de stad terug met de natuur?
 • Tine Hens (journaliste) – De creatieve stad: op zoek naar een andere economie. Hoe kunnen steden een motor voor verandering zijn?

Met jouw steun?

Ook jij kan je steentje bijdragen. Opnieuw zijn we op zoek naar sponsors voor telkens 300 euro.

Je kan dit bedrag overschrijven op het rekeningnummer van opgewekTienen vzw, Leopoldvest 49, 3300 Tienen: BE09 5230 8039 1857 met vermelding ‘Sponsoring ParkLife 2016’. Op vraag kunnen we je een sponsorbewijs bezorgen.

Return?

 1. ParkLife wordt ruimbekend gemaakt in Tienen, met name online via onze website www.parklife.be en via Facebook. Je wordt als ondernemer of inwoner vermeld.
 2. Meer dan 3000 programmabrochures worden verspreid in de stad. Je wordt als sponsor vermeld in het ParkLife programmaboekje.
 3. Je wordt uitgenodigd op het startevent op zondag 7 augustus.

Initiatiefnemers

ParkLife 2016 is een samenwerking van opgewekTienen vzw, AST 77 bvba, Riso Vlaams-Brabant vzw en meer dan 40 verenigingen, organisaties, kunstenaars, stadsdiensten en ondernemers.

Lees ook het verslag van het StadsForum waar we het programma van ParkLife 2016 toelichtten.

Voor meer info kan je contact opnemen met

 • Philippe Liesenborghs – opgewekTienen –0498 68 44 10 – philippe@opgewekTienen.be
 • Dirk Masquillier – Riso Vlaams-Brabant –0497 44 44 29
 • Peter Van Impe – AST 77 –0478 45 35 83

Lancering ParkLife 2016 in pakhuizen aan Gete

Uitnodiging StadsForum 18/03

Op vrijdag 18 maart wordt tijdens het StadsForum de nieuwe editie van ParkLife voorgesteld en de publicatie ‘Tienen ontwerpend onderzoekstraject’.

ParkLife pakt opnieuw de stad in
Samen met alle Tienenaren tonen we waar Tienen sterk in is en formuleren we ideeën voor een creatieve, sociale, ecologische en ruimtelijk aantrekkelijke stad. Burgers en verenigingen bundelen de krachten.
Dit jaar niet alleen in het stadspark….
Kom alvast proeven van wat ParkLife 2016 in petto heeft.

Tienen ontwerpend onderzoekstraject
In 2013 startte AST 77 een ruimtelijk onderzoek voor de Tiense binnenstad. Het traject, dat de hele stad wist te enthousiasmeren, werd in een publicatie gegoten. Deze wordt op het StadsForum aan het brede publiek voorgesteld.

Programma

 • 19u30: ontvangst
 • 20u: voorstelling ParkLife 2016
 • 20u30: boekvoorstelling ‘Tienen ontwerpend onderzoekstraject’
 • 21u: drink met DJ Alert, Soepcafé en hapjes van de Tiense Wereldvrouwen
 • 23u: einde

Doorlopend gratis spelavond van DoKaPi en voorstelling van initiatieven van onderuit.

Locatie
Het StadsForum gaat door in de Pakhuizen aan de Gete (Sint-Katharinastraat 19). Iedereen welkom vanaf 19u30.

ParkLife 2016: open oproep

In augustus slaat ParkLife voor de derde maal zijn tenten op in het stadspark. De organisatie gaat uit van opgewekTienen, RISO Vlaams-Brabant en AST 77, i.s.m. stad Tienen en tal van verenigingen, organisaties, kunstenaars en handelaars. Samen toveren we het groene hart van de stad om tot een creatieve ontmoetingsplek. Elke editie zakken meer dan 3000 bezoekers af naar het park.

ParkLife 2016 gaat door op zondagen 7, 14, 21 en 28 augustus. Telkens van 14u tot 18u, met uitzondering van de openingsdag. Dan stoppen de activiteiten om 22u.

Doorheen de programma focussen we ons op 4 thema’s

 • De sociale stad: aandacht voor samenhorigheid en de diverse groepen
 • De ruimtelijke stad: aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
 • De ecologische stad: aandacht voor groen en natuur in de stad
 • De creatieve stad: aandacht voor kunst en cultuur

De bezoekers worden net als bij de vorige editie uitgedaagd om ook na te denken over de toekomst van de stad.

We doen een oproep naar alle burgers, verenigingen, organisaties en stadsdiensten om activiteiten op te zetten tijdens ParkLife. Dit kan gaan van picknicks, vertelmomenten, lezingen, workshops, crea-ateliers, optredens/voorstellingen, wandelingen, etc.. De enige voorwaarde die we stellen, is dat het gratis toegankelijk is en past binnen het algemene kader van ParkLife. Iedereen mag zelf beslissen hoe lang de activiteit duurt en op welke dag deze wordt georganiseerd.

Welke ondersteuning bieden we aan?

 • We voorzien een onkostenvergoeding voor sprekers en/of materialen van maximum 100 euro per activiteit. Extra vergoedingen zijn mogelijk bij grotere activiteiten.
 • We zorgen voor een brede communicatie. Naast online communicatie worden meer dan 3500 brochures en posters in de stad verspreid.
 • Samen met stad Tienen zorgen we voor podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsversterker, micro’s.

Doe mee!

Iedereen kan tot 30 april een activiteit indienen via opgewekTienen@opgewekTienen.be. We ontvangen graag:

 • een korte omschrijving (2-3 zinnen)
 • datum/data
 • start- en einduur
 • benodigde materialen
 • voorkeurplaats in het park
 • mogelijke onkosten

Meer info nodig? Contacteer ons gerust op opgewekTienen@opgewekTienen.be of 0498 68 44 10

Op naar de volgende editie!

‘ParkLife – Toekomst van de Stad’ wint Algemene Cultuurprijs Tienen

Elk jaar reikt de cultuurraad van Tienen haar cultuurprijzen uit aan verenigingen, organisaties of personen die zich het afgelopen jaar op cultureel vlak verdienstelijk hebben gemaakt. De Algemene Cultuurprijs 2015 gaat naar ParkLife.

Sinds 2014 slaat ParkLife in augustus zijn tenten op in het stadspark van Tienen. Meer dan 60 verenigingen, burgerinitiatieven, organisaties, stadsdiensten, handelaars, ondernemers en kunstenaars toveren het groene hart van de stad om tot een creatieve ontmoetingsplek.

Vier stedelijke thema’s worden naar voren geschoven:

 • De sociale stad – aandacht voor de verschillende groepen in de stad
 • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
 • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
 • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur

Nieuw in de editie van 2015 was de focus op de ‘Toekomst van de Stad’. Hoe ziet de ideale stad er uit? Op welke manier willen we samen in de stad leven? En hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en de rijkdom aan planten en dieren beschermen?

Om op deze vragen een antwoord te zoeken en in dialoog te gaan met bezoekers en experts werd het StadsForum gecreëerd, een ontmoetings-, creatie- en debatruimte in de vorm van een buitenkamer.

Burgerbeweging opgewekTienen vzw, het architecten- en ingenieursbureau AST 77 bvba en RISO Vlaams-Brabant vzw reageren blij met deze erkenning vanwege de socio-culturele verenigingen. Deze waardering ‘van onderuit’ daagt de initiatiefnemers uit om verder vorm te geven aan het participatietraject. Begin 2016 maken ze bekend voor welke formule er wordt gekozen.

Openen met een knaller

Dag 1 van ParkLife 2015 is een feit. Ondanks de regen eerder op de dag, zakten toch heel wat mensen af naar het stadspark: naar schatting iets meer dan 1000 mensen. Wat een opkomst! Bekijk hier de foto’s.

Garden Party

Op naar editie 2 van ParkLife – programma online

ParkLife 2015 – elke zondag van 9/08 – 30/08

Voor de tweede maal slaat ParkLife zijn tenten op in het stadspark. We toveren het groene hart van de stad om tot creatieve ontmoetingsplek. De witte picknicktafels, activiteiten voor jong en oud en het StadsForum zorgen voor extra dynamiek.

Nieuw is de focus op de ‘toekomst van de stad’. Hoe ziet de ideale stad er uit? Op welke manier willen we samen in de stad leven? En hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en de rijkdom aan planten en dieren beschermen?

Daarom zet ParkLife 2015 in op 4 stedelijke thema’s:

 • De sociale stad – aandacht voor de verschillende groepen in de stad
 • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
 • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
 • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur

Het volledige programma met alle activiteiten kan je nu terug vinden op deze website.

Van stadsdebat naar stadsproject

Artikel zoals verschenen in Oikos, maart 2015

Onder de werknaam “The Pattern Language of the city dream of Tienen” startte architectenbureau AST77 begin 2013 een casestudy – uitgevoerd door Santi Amaro Serrano (ESP) en Daniel Samiec (CZE) – over de kleinschalige stedelijke vragen van Tienen. Zijn niet-centrumsteden grote dorpen, kleine steden of wijken in Vlaanderen? Hoe kunnen niet-centrumsteden kwaliteit leveren met veel minder financiële middelen? Waarom spreekt men over niet-centrumsteden en niet over streek- of regiosteden? Ontbreekt het de niet-centrumsteden aan visie of aan ambitie? Waarom vallen niet-centrumsteden eerder tegen dan op?

Dit zijn vaak alledaagse vragen voor niet-centrumsteden zoals Lier, Geraardsbergen, Dendermonde, Geel, Waregem, Tienen en andere. Deze vragen worden niet alleen door de bevoegde instanties of beleidspersonen gesteld, maar ook door hun bewoners, gebruikers, investeerders of ondernemers waardoor er vaak een negatief zelfbeeld ontstaat over de stad.

Tegelijk dragen deze niet-centrumsteden een overschot aan potentiële kwaliteiten en opportuniteiten in zich,  waar er vandaag veel te weinig invulling wordt aan gegeven. Het zijn niet de grootschalige masterplannen of PPS-projecten die succesvol zijn, maar eerder de kleinschalige lokale initiatieven, projecten of investeringen die de stad kleuren.

“The Pattern Language of the city dream of Tienen [1]” heeft als doel een open debat op te starten rond “micro/meso initiatieven” die er moeten voor zorgen dat de leef- en woonkwaliteit in de stad versterkt wordt. Met een open databank kan er een uitwisseling ontstaan van ideeën tussen de verschillende niet-centrumsteden waardoor het leerproces van de ene stad een antwoord kan zijn voor de andere stad. Met dit onderzoek wil AST77 virtuele interventies tonen over hoe absurd de openbare ruimte vaak wordt behandeld. Dit ontwerpend onderzoek over de publieke ruimte resulteerde uiteindelijk in een eerste Tiens stadsdebat [2].

Het stadsdebat onder de naam ‘Kleine Steden, Kleine Projecten’ vormde een belangrijke katalysator voor verschillende Tiense onderstromen. AST 77, OpgewekTienen (burgerbeweging) en Riso Vlaams-Brabant (samenlevingsopbouw) zaten enkele weken later samen om na te denken over een vervolg op het stadsdebat. Als een debat over de publieke ruimte al meer dan 200 mensen op de been brengt, dan moet een actie in die publieke ruimte een geweldig potentieel hebben. De keuze viel op het stadspark, een symbolische plek tussen het station en de Grote Markt. Een park met een erg rijke geschiedenis, beschermd als stadsgezicht, maar met de laatste jaren een eerder negatief imago. Voor ons was het stadspark in eerste instantie het onderbenutte kloppende groene hart dat we symbolisch wilden reanimeren en waarvan we het potentieel aan inwoners en beleid wilden tonen. Al jaren konden/mochten er door de beschermde status geen activiteiten meer opgezet worden in het park. De stadsserre (als potentiële ontmoetingsplek) ligt er onderkomen bij (en staat bovendien onder druk van besparingen op de lijst van te verkopen patrimonium). Het groenonderhoud is beperkt en het rondslingerend zwerfvuil en verhalen over drugdealers maken dat heel wat inwoners het stadspark vermijden.

Centrale vraagstelling was: ‘Hoe maken we van het park opnieuw een geliefde ontmoetingsplek en hoe kunnen we gelijktijdig de historische en ecologische waarde versterken?’

Van meet af aan ging ParkLife 2014 over de ‘alledaagse stad’, de stad niet enkel als fysiek of architectonisch domein maar als sociaal, cultureel en politiek domein; de stad als object van alledaagse identiteitsvorming en het park als ontmoetingsplek, een plek waar gemeenschappelijke activiteiten worden georganiseerd, waar mensen samenkomen en kennis gedeeld wordt [3].

Tijdens de eerste editie van ParkLife waren de witte picknicktafels[4] de blikvangers. De door  bedrijven, zelfstandigen en middenveldorganisaties gesponsorde witte picknicktafels (15) moesten gedurende de maanden augustus en september inwoners uitdagen om in het park te komen vertoeven.

Samen met Jason van der Woude[5] plaatsen we een stadspaviljoen op de vijver. Een glazen huis opgetrokken uit recuperatieramen om de bezoekers uit te dagen om op een andere manier naar deze publieke ruimte te kijken.

Tussen april en begin augustus groeide ParkLife 2014 uit tot een netwerk van 60 organisaties, bedrijven en geëngageerde burgers; brachten 17 sponsors het nodige budget samen en zetten stad Tienen en Onroerend Erfgoed mee hun schouders onder het initiatief. 4  zondagen en woensdagavonden werden gratis activiteiten georganiseerd gaande van een picknick met 300 deelnemers, over workshops tuinieren, erfgoedwandeling, een spellendag, circus, tal van muziekoptredens, een kunstenparcours, een ruilmarkt en weggeefplein, poppentheater, een gedichtenwandeling en stadssafari[6], beweeginitiaties en de opening van een ruilbib.

Waarom ParkLife op zo’n korte termijn kon uitgroeien tot zo’n succes had te maken met:

 • De unieke combinatie van de drie initiatiefnemers: opgewekTienen (burgerparticipatie) – Riso Vlaams-Brabant (sociaal middenveld) – AST77 architecten- en ingenieursbureau (ruimtelijk onderzoek).
 • De locatie: het stadspark als open ontmoetingsplek en de eenvoud van de picknicktafel.
 • De brede en actieve participatie vanuit alle lagen van de bevolking en over verschillende sectoren heen.
 • Het open, ongedwongen, tijdelijke en niet-commerciële karakter van ParkLife.

Als initiatiefnemers formuleerden we ondertussen vijf belangrijke uitdagingen/kritische bemerkingen :

 • Hoe kunnen we ParkLife verder laten groeien, participatie van onderuit versterken en jongeren actiever betrekken? De door ParkLife opgezette tijdelijke bezetting van het stadspark had 2 belangrijke effecten. Het park werd intensiever gebruikt tussen de activiteiten door en op vraag van heel wat scholieren  bleven de picknicktafels in september staan. Tegelijk was er 1 minpunt, m.n. een vaste groep jongeren voelde zich verdrongen uit hun park.
 • Hoe kunnen we het ontstane netwerk gebruiken om het stadspark als sociale en ecologische plek te versterken en de ruimtelijke kwaliteit van verschillende plekken in de stad te verbeteren? De keuze voor het stadspark als eerste actieterrein was geen toeval; toch is het stadspark slechts één van de plekken in de stad waar te weinig aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, waardoor deze publieke ruimtes nauwelijks bijdragen tot een leefbare stad. Welke stappen willen/kunnen we verder zetten om hier in het kader van stedelijke ontwikkeling meer aandacht voor te hebben?
 • Wat doen we met de andere onderstromen in de stad? Hoe blijven we deze capteren en slaan we – al dan niet – bruggen tussen de verschillende bewegingen? ParkLife heeft ertoe bijgedragen dat heel wat uitwisseling ontstond tussen mensen en groepen die duidelijk een ander stedelijk beleid voorstaan en die elk op hun -manier klein of groot – initiatieven ontwikkelen met het oog op een duurzame stad, gaande van opstart van volkstuinen, initiatieven rond buurtgroen, aandacht voor fietsveiligheid in de stad, armoedewerkingen, initiatieven rond integratie en nieuwkomers, soepacties in het kader van voedselverspilling, geefpleinen, …
 • Hoe werken we aan een globale visie op de stad die van onderuit wordt opgebouwd en waar op termijn een politiek draagvlak voor ontstaat? Het eerste stadsdebat mag niet het laatste zijn. Waar het stadsdebat katalysator was voor ParkLife, willen we nagaan hoe het ParkLife-netwerk op zijn beurt katalysator kan zijn voor nieuwe stadsdebatten met mogelijks duurzame stadsprojecten als concreet uitvloeisel. We refereren hiervoor naar het Witboek Stedenbeleid[7]: “Stadsprojecten concretiseren de doelstellingen en dimensies van het stadsbeleid en het stadsdebat, (…) stadsprojecten ontdekken en verkennen ook nieuwe mogelijkheden, stellen concepten voor en sturen visies bij.”
 • Op welke manier kan ParkLife bijdragen tot een nieuwe relatie burger – overheid?ParkLife werd ontwikkeld door burgerinitiatieven, sociale bewegingen en ondernemers. Het was niet de stedelijke overheid die in eerste instantie het initiatief nam. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. Dergelijke participatie van burgers biedt kansen en opportuniteiten maar vraagt tegelijk een pro-actieve overheid.

ParkLife 2015 wil nog sterker inzetten op de ‘Toekomst van de stad’. Op welke manier willen wij in de stad leven? Hoe komen we samen tot een rechtvaardige samenleving? En hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en tegelijk onze levenskwaliteit verhogen?

Daarom willen we met ParkLife 2015 het debat aangaan over volgende 4 stedelijke thema’s:

 • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur
 • De sociale stad – aandacht voor verschillende groepen in de stad
 • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
 • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte

Dirk Masquillier – Riso Vlaams-Brabant vzw
Philippe Liesenborghs – OpgewekTienen vzw
Peter Van Impe – AST77 architecten- en ingenieursbureau bvba

[1] Volgende publicaties liggen aan de basis van de huidige casestudy: Thesis “Tienen Tintelende stad?” (master thesis Stijn Creten) – Spontaneous Interventions: design actions for the common good (USA paviljoen architectuur biënnale 2013 Venetië) – Flemish metropolitan dream (Vlaanderen voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR) – Kleine steden, grote plannen (Symposium Vlaams Brabant) – A Pattern Language of Christopher Alexander (publicatie 1977) – BXL 100 (publicatie 2008 URA)
[2] See more at: http://art-77.be/Thinktank/T04#sthash.AGYqHJYY.dpuf
[3] www.parklife.be; ParkLife staat voor P(icknick)  a(koestisch)  r(ecreatie) k(unst) l(ezing)  i(maginatie) f(auna en flora) e(rfgoed).
[4] Picnic Tables as Pure Architecture and Why Bernard Tschumi Would Love Them; http://architizer.com/blog/why-im-thankful-for-picnic-tables/
[5] www.telosproductions.eu
[6] Stadssafari is een wandeling langs vergeten/ verwaarloosde /slecht benutte publieke ruimten in de stad.
[7] Boudry,L., e.a. (2003). De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Eerste ideeën ParkLife 2015

Op 4 december organiseerden we een brainstorm voor de volgende editie van ParkLife. De sessie stond open voor iedereen en geïnteresseerden konden er hun ideeën komen vertellen. Een dertigtal mensen kwamen naar deze avond. De resultaten lees je hier. Lees meer

‘Komen Spelen’ in beeld

Gisteren was er ‘Komen Spelen’ in het stadspark, een echt succes! Klein en groot konden genieten van spel, circus en nog veel meer. Hier vind je een selectie van de eerste foto’s:

Foto’s: Raymond Gilis en Steven Loyens